Balansiranje


Sistem centralnog grijanja u višestambenim zgradama na početku je tako projektiran da svaki korisnik dobije primjerenu količinu energije. S godinama se stanje mijenja: mijenjaju se radijatori, smanji ili poveća potrošnja itd. Posebno, kad se počne mjeriti potrošnja, može doći do većih promjena. Cjelokupni sistem stari i s vremenom dođe do stanja kad stanovi blizu toplinske postaje dobiju previše topline, a do stanova koji su udaljeni dođe premalo. Na takav način gubi se previše energije u instalacijama, stanarima na najvišem katu se troškovi povećavaju, a u prizemlju je hladno. Zato bi trebalo ponovo uskladiti sistem, a dotrajale pumpe zamijeniti onakvima koje ne rade neprestano, ali se odazivaju na veću ili manju potrošnju.